کولر آبی پوشالی چیست و چه تفاوتی با کولر سلولزی دارد؟

کولر آبی یک از پر کاربردترین نوع تجهیزات سرمایشی است که از زمان های گذشته تا به امروز جزء اولین انتخاب های افراد بوده است. اما تفاوتی که این 2 محصول را متمایز کرده است به نوع واسطه های تبخیری که در اطراف اتاقک های کولر قرار گرفته اند مربوط می شود. در کولرهای آبی…